Małopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

+48 504 693 379

E-mail: biuro@mpg-geodezja.pl

Bazujemy na doświadczeniu, które zdobywaliśmy przez lata, wykonując prace geodezyjne o szerokim zakresie w różnych częściach Polski.

 

Nasze pomiary wykonywaliśmy m. in. w Krakowie, Kielcach, Katowicach, Wrocławiu, Rzeszowie, Lublinie, Jędrzejowie, Wieluniu, Krynicy-Zdroju, Świdniku i wielu innych powiatach, gminach i miastach. 

 

Zdobywaliśmy doświadczenie przy obsłudze geodezyjnej budowy autostrady A4, budowy dróg ekspresowych S7, S8, S12, S17, S19, remontów dróg krajowych DK7, DK28, DK79, DK94 oraz dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

 

Wykonywaliśmy pomiary mostów na Wiśle w Krakowie dla zbadania ich odkształceń.

 

Pracowaliśmy przy budowie linii tramwajowej na Mały Płaszów w Krakowie. Wykonywaliśmy badania przemieszczeń zbiornika wodnego na górze Żar.

 

Prowadziliśmy pomiary podczas bieżącej obsługi geodezyjnej kombinatu Huty im. T. Sendzimira w Krakowie (obecnie ArcelorMittal).

 

Wykonaliśmy wiele map do celów projektowych, podziałów nieruchomości, regulacji stanów prawnych. Wytyczyliśmy wiele budynków, prowadziliśmy szereg geodezyjnych obsług inwestycji.

 

Cały czas wykonujemy prace o szerokim zakresie geodezyjnym, poszerzamy nasze doświadczenie. Sprawdź naszą ofertę.