Małopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

+48 504 693 379

E-mail: biuro@mpg-geodezja.pl

Prace geodezyjne, w których się specjalizujemy:

 mapy do celów projektowych,

mapy do celów prawnych,

podziały działek ewidencyjnych,

 ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,

wyznaczenia punktów granicznych i wznowienia znaków granicznych,

 wykazy synchronizacyjne (równoważniki),

 pomiary realizacyjne przy budowie dróg i mostów,

 inwentaryzacje powykonawcze dróg i mostów,

 tyczenia budynków i budowli (budynki mieszkalne, gospodarcze, hale przemysłowe itp.),

 tyczenia sieci uzbrojenia terenu (sieci teletechniczne, gazowe, wodociągowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze),

 badanie odkształceń i przemieszczeń budowli inżynierskich (kominów przemysłowych, mostów, wiaduktów, estakad),

 inwentaryzacje powykonawcze sieci uzbrojenia terenu (sieci podziemne, naziemne i nadziemne),

 inwentaryzacje powykonawcze budynków i budowli,

 pomiary kontrolne suwnic,

 projektowanie, pomiar i zakładanie osnów geodezyjnych,

 naziemny skaning laserowy (skanowanie budowli zabytkowych, masztów i kominów przemysłowych),

 tworzenie numerycznych modeli terenu,

 pomiary i obliczenia kubatur mas ziemnych,

 pomiary i obliczenia powierzchni i kubatur obiektów budowlanych,

 pomiary realizacyjne przy budowach stadionów lekkoatletycznych,

 inwentaryzacje stadionów lekkoatletycznych wraz z wykonaniem raportu pomiarowego stadionu lekkoaltetycznego (dla PZLA, IAAF).

 

Miasta  i powiaty, w których wykonujemy prace geodezyjne:

⊗ Kraków - powiat krakowski grodzki - miasto, powiat krakowski ziemski,

⊗ Kielce - powiat kielecki grodzki - miasto, powiat kielecki ziemski,

⊗ Proszowice - powiat proszowicki,

⊗ Bochnia - powiat bocheński,

⊗ Miechów - powiat miechowski,

⊗ Tarnów - powiat tarnowski grodzki - miasto, powiat tarnowski ziemski,

⊗ Myślenice - powiat myślenicki,

⊗ Wieliczka- powiat wielicki,

⊗ Brzesko - powiat brzeski,

⊗ Kazimierza Wielka - powiat kazimierski,

⊗ Busko-Zdrój - powiat buski,

⊗ Jędrzejów - powiat jędrzejowski,

oraz inne miejscowości woj. małopolskiego i świętokrzyskiego: m.in.  Słomniki, Wawrzeńczyce, Koszyce, Nowe Brzesko, Kocmyrzów, Niepołomice, Dobczyce, Skalbmierz, Pińczów, Działoszyce.

 

From Address: To: