Małopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne

+48 504 693 379

E-mail: biuro@mpg-geodezja.pl

Przydatne linki

Internetowy System Aktów Prawnych

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Wspólna 2

00-926 Warszawa

 

Małopolski Urząd Wojewódzki

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

 

Starostwo Powiatowe w Proszowicach

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Krakowska 11

32-100 Proszowice

WebEWID

 

Urząd Miasta Krakowa

Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

ul. Grunwaldzka 8

31-526 Kraków

GEO-INFO

 

Starostwo Powiatowe w Krakowie

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

ul. Przy Moście 1

30-508 Kraków

WebEWID

 

Starostwo  Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Wydział Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Kościuszki 12

28-500 Kazimierza Wielka

Geoportal